Opis

250g/kg – bakar iz bakar (II) sulfata pentahidrata

Bakar sulfat je krupan plavi kristal.

Sadržaj CuSO4 X 5H2O je minimum 98%.

PRIMENA bakar sulfata:

– Kao fungicid u poljoprivredi
– U rudarstvu za flotiranje rude
– Za impregnaciju drveta
– Za bojenje tekstila
– Za prečišćavanje vode od algi (u bazenima, jezerima…)