Opis

Rukavice Triton-nitrilne, preporučuju se u poslovima u automobilskoj industriji. Takođe se koriste u radu sa uljima i drugom tehničkom hemijom, u građevinskim radovima, poslovima pakovanja i transporta.