UREA 2/1

290.00 din.

UREA 2/1

UREA 2/1 je prilovano azotno đubrivo sa sporim dejstvom.

Visok kvalitet i ujednačenost granula, odlična rastvorljivost, izostajanje prašine i grudvanja su osobine po kojima su L.A.T đubriva prepoznatljiva među domaćim poljoprivrednim proizvođačima.

Inkorporacijom uree u zemljište sprečava se da pri visokim temperaturama i vlažnosti vazduha dođe do njenog isparenja. Sa 46% azota, UREA je visoko koncentrovano i efikasano đubrivo. Uz pravilnu primenu UREA predstavlja rentabilni i povoljni izvor azota. Veličina granula: 1,6- 2,4 mm.

Opis

UREA 2/1

UREA 2/1 je prilovano azotno đubrivo sa sporim dejstvom.

Visok kvalitet i ujednačenost granula, odlična rastvorljivost, izostajanje prašine i grudvanja su osobine po kojima su L.A.T đubriva prepoznatljiva među domaćim poljoprivrednim proizvođačima.

Inkorporacijom uree u zemljište sprečava se da pri visokim temperaturama i vlažnosti vazduha dođe do njenog isparenja. Sa 46% azota, UREA je visoko koncentrovano i efikasano đubrivo. Uz pravilnu primenu UREA predstavlja rentabilni i povoljni izvor azota. Veličina granula: 1,6- 2,4 mm.

Najveći sadržaj azota u odnosu na ostala azotna đubriva. Ne meša se sa drugim đubrivima.

Može se koristiti i kao tečno đubrivo. UREA visoko koncentrovano azotno đubrivo čiji je azot u amidnom obliku.

Koristi se u predsetvenom đubrenju jer omogućuje postepeno pretvaranje amidnog azota u amonijačni i nitratni u skladu s klimatskim i agrohemiskim uslovima u zemljištu.

Urea u jesen u osnovnom đubrenju služi za ubrzanu razgradnju biljnih ostataka, tj. aktiviranje organskog azota iz zemljišta. Ureom se prihranjuje većina biljnih kultura.

Azot se u zemljištu nalazi u organskom i neorganskom obliku. Organski oblici najčešce obuhvataju 90 – 98% azota koji se nalazi u sastavu organske materije zemljišta (humus, polurazloženi biljni i životinjski ostaci, proteini, nukleinske kiseline). Ovaj azot biljke ne mogu direktno koristiti u ishrani i za njih on ima važnost sa stanovišta rezerve hranljivih materija.

Da bi biljka mogla da usvoji azot i iskoristi ga, on mora biti u neorganskom obliku (nitratni i amonijumov jon). Sadržaj ovako pristupačnih formi azota u zemljištu je nizak i najčešće čini 2 do 10% ukupnog azota. Potrebe ratarskih kultura za azotom zavisiće od kulture, zemljišta, sorte ili hibrida, uslova uspevanja.

Title

Go to Top