Opis

Vilotrin 10 WP

Vilotrin 10 WP 50 gr. je proizvod iz grupe piretroida za suzbijanje štetnih insekata u komunalnoj i javnoj higijeni.

Primena

Tretiranjem zidova i podova stambenih objekata, štala.

Za suzbijanje crne bubašvabe (Blatta orientalis) i smeđe bubašvabe (Blattela germanica), u količini 5 g na 10 l vode, uz primenu 40-50 ml/m2.

Za suzbijanje žutih mrava (Monomorium pharaonis), u količini 50 g na 10 l vode.

Za suzbijanje kućne muve (Musca domestica) i stajske muve (Stomoxys calcitrans), u količini 50 g na 10 l vode, uz primenu 50 ml/m2.

Za suzbijanje komaraca tretiranjem unutrašnjih i spoljašnjih zidova objekata, u količini 50 g na 10 l vode.

Lambda-cihalotrin 10 %

Preporuke i napomene vezane za primenu

Štetni insekti suzbijaju se prilikom dodira sa preparatom koji ostaje na isprskanim površinama. Depozit preparata je dugo postojan.
Preparat ne ostavlja fleke na površini koja se prska. Nema inhalaciono delovanje (ne deluje parama).
Preparat se koristi isključivo za tretiranje zidova i podova prostorija.
Preparat ne sme dospeti na namirnice i stočnu hranu. Ne tretirati direktno prehrambene i poljoprivredne proizvode i stočnu hranu. Preparat se nikako ne sme nanositi direktno na domaće životinje.
Potpuno očistiti tretirane površine pre primene preparata inače dolazi do smanjene efikasnosti.
Količina rastvora koja se utroši pri tretiranju zavisi od osobina samih površina odnosno podloga.