Opis

Sirovinski sastav: mlinski proizvodi od žita, proizvodi industrije ulja, proizvodi industrije šećera i mineralna hraniva.

Hemijski sastav:

Sirovih proteina najmanje 12,00%

Vlaga najviše 13,50%

Celuloza najviše 11,00%

Pepeo najviše 8,00%

Ca od 0,32 do 0,38%

P najmanje 0,76%

Na 0,06%.

Način upotrebe: Koristi se u ishrani preživara, nepreživara, kao i u ishrani plovne živine, kod izrade potpune i dopunske smeše za sve vrste i kategorije životinja, uz obezbeđenje čiste pijaće vode.